Ararat TV Ministry’s website -  programs for kids, Christian testimonies, Interviews with Christian doctors & many other Christian programs. programs languages: Armenian - Russian - English

Արարատ հեռուստաընկերություն - Ծրագրեր երեխաների համար, Քրիստոնեական վկայություններ, հարցազրույցներ, Քրիստոնյա Բժիշկներ. ծրագրերի Լեզուները - Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

 

Մեր բոլոր տեսանյութերը կարող եք դիտել

նաև հետևյալ կայքում vimeo.com/atvm

You can also use this link vimeo.com/atvm to watch all our videosvimeo

 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

www.christrevelation.infohttp://www.christrevelation.infohttp://www.christrevelation.infoshapeimage_1_link_0
www.icfn.tvhttp://www.icfn.tvhttp://www.icfn.tvshapeimage_2_link_0

Բարի Գալուստ Արարատ Հոգևոր Հեռուստաընկերության կայք.

Վիդեո վկայություններ, մանկական հաղորդումներ,

Քրիստոնյա բժիշկների հետ հարցազրույցներ և ավելին…

Welcome to Ararat TV Ministry’s website

This site is about videos   programs for kids, Christian testimonies,

Interviews with Christian doctors & many other Christian programs...
Մուտք - Enter(Videos Blog - Categories, Archive, Comments, ratings & much more)

Copyright ©2012  Ararat TVM  All Rights Reserved.